Hartruis bij de volwassen hond

Wordt bij uw volwassen hond op latere leeftijd pas voor het eerst een hartruis waargenomen, dan kan dit worden veroorzaakt door een op latere leeftijd verkregen hartziekte.
Honden van kleine rassen of kleine kruisingen (volwassen gewicht minder dan 20 kg) hebben op latere leeftijd vaak last van aftakeling van een of meerdere hartkleppen. Door deze aftakeling kan de klep gaan lekken en deze lekkage is dan als een hartruis waarneembaar. De aftakeling van deze kleppen wordt myxomateuze klepdegeneratie genoemd. Honden met deze ziekte hebben daar vaak jaren geen last van en de enige waarneembare afwijking aan de buitenkant is de hartruis.

Is er sprake van een verkregen hartruis bij een ouder klein hondje zonder symptomen als hoesten, benauwdheid, flauwvallen of snel moe worden is er meestal geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Door middel van lichamelijk onderzoek kan de diagnose myxomateuze klepdegeneratie gesteld worden.

In bepaalde gevallen kan het toch zinvol zijn om bij honden zonder symptomen onderzoek naar de aanwezigheid van een hartziekte te doen, bijvoorbeeld wanneer de hond een anaesthesie moet ondergaan. Daarnaast kan wanneer de geschiedenis van de hond niet bekend is, worden ingeschat in welk stadium van de ziekte de hond verkeert.

Soms treden er wel symptomen op, zoals benauwdheid, hoesten, soms flauwvallen of snel moe worden. Indien er sprake is van deze symptomen bij een hond met een hartruis, dient meestal aanvullend onderzoek plaats te vinden om uit te zoeken of de waargenomen verschijnselen het gevolg zijn van de hartziekte. Is er sprake van hoesten of benauwdheid, dan is het meestal zinvol om rontgenfoto's van de borstkas te maken. Is er sprake van flauwvallen of snel moe worden, dan worden meestal andere onderzoeken uitgevoerd zoals echocardiografisch onderzoek.

Is er sprake van een verkregen hartruis bij een ouder klein hondje en zijn er symptomen als hoesten, benauwdheid, flauwvallen of snel moe worden, dan is het meestal zinvol om vervolgonderzoek te doen in de vorm van röntgenfoto's en soms echocardiografisch onderzoek.

Honden van grote rassen of grote kruisingen (volwassen gewicht meer dan 20 kg) kunnen soms op latere leeftijd ook hartproblemen krijgen. De meest voorkomende verkregen hartziekte bij de grote volwassen hond is Dilatatieve CardioMyopathie, maar ook infecties binnen de hartspier, klepdegeneratie, hartworm en andere hartziekten kunnen soms een hartruis veroorzaken. Bij honden van grote rassen of grote kruisingen waarbij op latere leeftijd voor het eerst een hartruis wordt gehoord, dient altijd onderzoek plaats te vinden om de oorzaak van de hartruis vast te stellen en de aanwezigheid van een hartziekte te bevestigen of uit te sluiten.

Bij een oudere hond van een groot ras of een grote kruising waarbij voor het eerst een hartruis wordt gehoord, is het altijd zinvol om na te gaan wat de oorzaak van de hartruis is, ongeacht of er wel of geen ziekteverschijnselen aanwezig zijn.