Onderzoek, voorlichting en wetenschap

De medewerkers van Dierenkliniek IJpelaar & Dierenkliniek Rijen zorgen niet alleen voor uw dier, maar proberen ook voor dieren in het algemeen een rol van betekenis te spelen. Dit doen we door naast onze dagelijkse werkzaamheden, ook een bescheiden bijdrage te leveren aan onderzoek, voorlichting en wetenschap.

Door bij te dragen aan het vergaren en verspreiden van wetenschappelijke kennis, hopen we de gezondheid en het welzijn van dieren te kunnen bevorderen. Hieronder kunt u lezen hoe we dat doen.

2009-2015:

- Lezingen voor dierenartsen in heel Nederland, voornamelijk over hartziektes bij honden en katten

- Lezingen voor fokkers of eigenaren van dieren, met name op het gebied van hartaandoeningen

- Het bieden van een stageplaats aan dierenartsen en paraveterinairen (in opleiding)

2015:

- februari 2015:
Presentatie Anesthesie en pijnstilling in de praktijk bij de kat, locatie: CATVETS, VZW Practische Bijscholing voor Dierenartsen,Dierenartsenpraktijk Clos Fleuri; door Marian Flipsen.

2014:

- april 2014:
Presentatie van een wetenschappelijke studie “Left atrial tear and pericardial effusion in a dog” op het “Voorjaarsdagen congres 2014” te Amsterdam; een congres voor dierenartsen. Deze presentatie is beloond met een tweede prijs in de Clinical Cases competition.

2013:

- april 2013:
Presentatie van een wetenschappelijke studie over longworm infecties bij katten "Aelurostrongylus abstrusus infection in fifteen cats" op het "Voorjaarsdagen congres 2013" te Amsterdam; een congres voor dierenartsen.

- september 2013:
Presentatie van een wetenschappelijke studie over hartecho's bij katten "Echocardographic findings in 246 adult cats with heart disease in general practice" op het "ECVIM-CA congres 2013" te Liverpool (Engeland); een Europees congres over interne diergeneeskunde voor dierenartsen.

- oktober 2013
Organisatie van het symposium “Hart voor de praktijk” voor dierenartsen in samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.

2012:

- september 2012:
Presentatie van twee wetenschappelijke studies over hartziektes bij kittens: "Dynamic left ventricular outflow tract obstruction in 13young cats" en "Prevalence of heart murmurs and congenital heart disease in 2935 young cats" op het "ECVIM-CA congres 2012" te Maastricht; een Europees congres over interne diergeneeskunde voor dierenartsen.

- september 2012:
Wetenschappelijk artikel "Reversible pulmonary hypertension associated with lungworm infection in a young cat" gepubliceerd in het "Journal of Veterinary Cardiology".

2011:

- april 2011:
Presentatie van een wetenschappelijke studie van een niet eerder beschreven aangeboren hartziekte bij kittens "Dynamic left ventricular outflow tract obstruction in 5 kittens" op het "Voorjaarsdagen congres 2011" te Amsterdam; een congres voor dierenartsen . Deze presentatie is beloond met een tweede prijs in de Clinical Cases competition.

2010:
- maart 2010:

Wetenschappelijk artikel "Gecompartimentaliseerde rechter ventrikel. ventrikelseptumdefect en dubbel aangelegde vena cava caudalis in een kat"l gepubliceerd in het "Tijdschrift voor Diergeneeskunde".

- maart 2010:
Medewerking aan het onderwijs "Beperking InfectieRisico's" voor studenten diergeneeskunde in hun co-schappen.

- april 2010:
Presentatie van een wetenschappelijke poster "Cause of Heart Murmurs in 57 Apparently Healthy Cats" op het "Voorjaarsdagen congres 2010" te Amsterdam; een congres voor dierenartsen.

- mei - september 2010:
Onderzoek naar het vóórkomen van longworm bij de kat door een student diergeneeskunde in samenwerking met het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum van de faculteit diergeneeskunde Utrecht.

- november 2010:
Wetenschappelijk artikel "Cause of heart murmurs in 57 apparently healthy cats" gepubliceerd in het "Tijdschrift voor Diergeneeskunde".

 2009:

- december 2009:
Wetenschappelijk artikel "Arteriele trombo-embolie bij de kat" , gepubliceerd in het "Tijdschrift voor Diergeneeskunde".