Asieldiergeneeskunde

De kliniek en haar medewerkers zijn zowel verbonden aan Dierenasiel Breda en omstreken als aan Dierenopvangcentrum Tilburg. Samen met de medewerkers streven zij naar succesvolle plaatsing van zo gezond mogelijke dieren.

Dit houdt in dat onze dierenartsen de verantwoordelijkheid dragen voor de medische zorg van alle dieren in het asiel en het dierenopvangcentrum. Daartoe werken ze meerdere dagdelen per week op het asiel en het dierenopvangcentrum om ter plaatse de dieren te onderzoeken en zonodig te vaccineren of te behandelen. Voor meer uitgebreid onderzoek of behandeling of voor het uitvoeren van operaties worden de dieren vanuit het asiel en het opvangcentrum naar de kliniek in Rijen gebracht. Zo proberen we 'verborgen gebreken' op te sporen en zo mogelijk te verhelpen. Het is belangrijk dat elk dier de (medische) zorg krijgt waar het recht op heeft en de nieuwe eigenaar weet waar hij of zij aan toe is.

Hoewel elk dier dat geplaatst wordt onderzocht, gevaccineerd en ontwormd is kan het toch zo zijn dat er na plaatsing medische zorg noodzakelijk is. Ook voor deze zorg bent u welkom op de kliniek. In de plaatsingsovereenkomst vindt u meer informatie over de voorwaarden.

dblogo