Echografie

In Dierenkliniek Rijen hebben we de beschikking over uitgebreide kennis en kunde op het gebied van echografie. Deze techniek maakt gebruik van geluidsgolven en de geleiding en weerkaatsing (echo) van deze golven in de verschillende weefsels en organen. De geluidsgolven zijn niet schadelijk voor mens en dier. Door middel van echografie kunnen we letterlijk in bewegende weefsels en organen kijken. We kunnen zo de vorm, structuur en ligging van diverse organen zichtbaar maken. De belangrijkste toepassingsgebieden van de echografie binnen onze kliniek zijn de echografie van het hart en het echografisch onderzoek van de buikholte.

IMG 3458De echografie van de buik kan onder andere gebruikt worden voor een beter inzicht in vorm, structuur en ligging van lever, milt, nieren, maagdarmkanaal, geslachtsorganen, bijnieren en andere weefsels in de buikholte. Daarnaast kunnen we vochtophopingen in de buik opsporen en bloedvaten in de buik in beeld brengen. Door middel van echografie van de buikholte kunnen we zonder kijkoperatie toch belangrijke informatie vergaren over de vorm, structuur en ligging van organen. Deze informatie kan ons dichter bij een diagnose brengen of beter voorbereiden op een eventuele operatie.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van de toepassing van echografie van de buikholte.

Omdat bij een hond een grote dikte voelbaar was in de buik is besloten een echografisch onderzoek van de buikholte uit te voeren. Op dit beeld is een ongeorganiseerde massa zichtbaar in de kop van de milt. Dit beeld past goed bij een tumor van de milt. Tijdens een operatie is de gehele milt verwijderd. Histopathologisch onderzoek van de tumor leerde dat het een goedaardig gezwel was.

Bij een kat met verminderde eetlust en braken werd een dikte in de buik gevoeld. Bij echografisch onderzoek werd een met vloeistof gevulde holte ontdekt. Celonderzoek van het vocht leidde niet tot een diagnose. Omdat er geen andere oorzaak voor het braken werd gevonden, besloten we het proces te verwijderen. Het bleek na histopathologisch onderzoek om een goedaardige cyste te gaan.

Röntgenonderzoek is geschikt om een overzicht over de buikholte te geven. Echografie is meer geschikt om in de organen te kijken. Zo is in deze nier van een kat een grote zwarte holte zichtbaar. Dit is een met vloeistof gevulde cyste. Deze cystes zijn meestal aangeboren en kunnen soms zo groot zijn of zo veel voorkomen dat ze het gezonde nierweefsel in verdrukking brengen.

Bij een kat met buikpijn en acuut braken werd een grote pijnlijke dikte in de buik gevoeld. Bij echografisch onderzoek van de buikholte bleek dat de dunne darm van de kat in de dikke darm was geschoven en daardoor een acute verstopping veroorzaakte. Het in elkaar geschoven stuk darm bleek aangetast te zijn door darmkanker.

Het is belangrijk om op te merken dat echografie een zeer gevoelige onderzoekstechniek is. Zo kan een haardje van enkele millimeters doorsnede in de milt van hond of kat in beeld worden gebracht. Een probleem is echter dat verschillende ziektes exact dezelfde echografische veranderingen kunnen veroorzaken. Zo kunnen tumoren in de milt exact dezelfde echobeelden opleveren als een oud bloedstolsel in de milt. Om toch het onderscheid tussen bepaalde ziektes te kunnen maken is het vaak noodzakelijk om grotere of kleinere weefselstalen of biopten te nemen. Soms is het nodig om een dier alvorens het nemen van deze biopten onder gedeeltelijke of algehele anaesthesie te brengen.

Echografie is niet alleen een diagnostisch hulpmiddel, maar wordt ook toegepast bij de behandeling van bepaalde medische problemen.