Intensieve Zorg

Intensieve zorg of "intensive care" is het vakgebied binnen de diergeneeskunde dat zich bezig houdt met de verpleging en verzorging van ernstig zieke patiënten. Dit kunnen dieren zijn die door hun ziektebeeld speciale zorg nodig hebben, zoals ernstig zieke nier- of hartpatiënten. Daarnaast kunnen dit ook operatiepatiënten zijn die voor en vooral ook na een zware ingreep intensieve zorg nodig hebben.

Omdat we in Dierenkliniek Rijen veel ervaring hebben in de diagnose en behandeling van bijvoorbeeld ernstig zieke hart-,long- en nierpatiënten, maar ook veel moeilijke operaties uitvoeren, brengt dat met zich mee dat we ook op het gebied van intensieve zorg het nodige moeten kunnen bieden.

IMG 3389