Laboratoriumdiagnostiek

IMG 4032Voor het opsporen en behandelen van heel veel ziektes, is informatie afkomstig van laboratoriumtesten onontbeerlijk. Het vakgebied van de laboratoriumdiagnostiek is enorm breed en omvat onder andere het onderzoek van bloed, weefsels, urine en ontlasting. We kunnen steeds meer laboratoriumtesten in eigen huis uitvoeren (intern laboratorium) en u daardoor 24 uur per dag en 7 dagen per week binnen korte tijd voorzien van uitslagen van diverse laboratoriumtesten. Laboratoriumonderzoeken welke we niet zelf op een betrouwbare manier kunnen uitvoeren, besteden we uit aan diverse laboratoria in binnen- en buitenland (externe laboratoria).

In het interne laboratorium van Dierenkliniek Rijen kunnen we diverse onderzoeken direct zelf uitvoeren.

Urineonderzoek is allereerst van belang voor de diagnose van urinewegproblemen. De diagnose van bijvoorbeeld blaasontsteking bij hond en kat is voor een groot deel gebaseerd op het urine-onderzoek waarbij de samenstelling en concentratie van de urine wordt onderzocht alsmede de aanwezigheid van bloedcellen, ontstekingscellen, bacteriën of steentjes kan worden vastgesteld. Urine-onderzoek is ook onontbeerlijk in de diagnostiek van alle ziektes die gepaard gaan met meer drinken en meer plassen, zoals nierproblemen, leverproblemen en bepaalde stofwisselingsstoornissen.

IMG 4030Bloedonderzoek is niet meer weg te denken uit de hedendaagse dierenartsenpraktijk. Bloedonderzoek is noodzakelijk in de diagnostiek en behandeling van heel veel ziektes. Bloedonderzoek kan ons informatie geven over de oorzaak van diverse ziekten, maar ook over de negatieve gevolgen van een bepaalde ziekte (uitdroging, bloedverlies etc.). De uitslagen van het bloedonderzoek ondersteunen ons bij het maken van medische beslissingen voor wat betreft verdere diagnostiek en behandeling. Omdat we u graag op een snelle en betrouwbare manier van dienst willen zijn, hebben we de beschikking over diverse bloedanalyseapparaten. In ons interne laboratorium kunnen we onderzoek doen naar het functioneren van organen zoals lever en nieren, de aanwezigheid van suikerziekte, de aanwezigheid van bloedarmoede, de aanwezigheid van een ontsteking, de zuurtegraad van het bloed en de gehaltes aan bepaalde zouten in het bloed. Met name voor ernstig ziekte dieren, spoed- en intensieve zorg patiënten is het belangrijk bijvoorbeeld bloedgassen en bloedbeeld te kunnen meten om de behandeling daarop aan te passen. Er zijn niet veel praktijken die bloedgassen en haematologisch onderzoek in eigen praktijk kunnen uitvoeren.